UMOWY O DZIEŁO, ZLECENIE, UMOWY O PRACĘ, OUTSOURCING PRACOWNICZY

  • Umowy o dzieło, zlecenia - jest na to rada
    Umowy o dzieło, zlecenia - jest na to rada

Wiele firm boryka się z dylematem - jaką umowę wybrać by zatrudnić człowieka do pracy. Często zastanawiamy si e co wybrać, może umowę o pracę? Hmm ale to jest swoista gwarancja zatrudnienia, okresy wypowiedzenia, ewidencja czasu prpracy, urlopy pracownicze za które też trzeba zapłacić - i jakby na to nie spojrzeć miesiąc nieobecności w pracy w związku z wypoczynkiem.

A zatem może lepiej zawrzeć umowę zlecenie? Co prawda obowiązuje od stycznia 2017r. stawka godzinaowa i konieczność ewidencjonowania godzin pracy - ale nie ma urlopu wypoczynkowego, elastycznie podejść można do zadań i godzin pracy, chorobowe nie tak łatwo wziąć i z niego korzystać.

Zaraz, zaraz a może lepsza byłaby umowa o dzieło? Nie ma składek ZUS-u, tylko podatek się płaci. Osoba pracująca może więcej zarobić...

Błąd przy takich rozważaniach może nas jednak wiele kosztować. Umowy o dzieło mogą być kwestionowane jako obejście przepisów prawa, umowy zlecenia mogą mieć charakter umowy o pracę. Także kontrole przeprowadzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy mogą przynieść nam przykre konsekwencje związane bądź z przekwalifikowaniem umów, dopłatą składek ubezpieczeniowych ZUS czy też postępowaniem mandatowym.

Taki błąd w firmie może powodować, że właściciele firm którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich - mogą otrzymać decyzją z nakazem dokonania zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, firma może zalegać z opłatą skłądek od przekwalifikowanych umów, co uniemożliwi udział w przetargach. Odsteki za zwłokę są w takiej sytuacji najmniejszym problemem.

Jeżeli masz wątpliwości jaką umowę wybrać, oczekujesz kontroli lub kontrolę zapowiedział u Ciebie ZUS lub Państwowa Inspekcja Pracy - możesz jeszcze uzdrowić sytuację prawną i kadrową w swojej firmie.

W takich sytuacjach możemy Ci pomóc.

Wszelkie zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na maila: ekspert-bhp@tlen.pl lub telefonicznie pod numerem: 513-513-567 lub 506-603-302

Daniel Kaparuk

Nota inforacyjna: 

DANIEL KAPARUK - posiada wykształcenie administracyjne, doktoranckie w zakresie ekonomii, menadżerskie (MBA). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy (Uniwersytet Warszawski), zarządzanie BHP, studia przygotowania pedagogicznego, Skarbowość, Finanse i rachunkowość podatkową (Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Obecnie studiuje także Executive Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy w charakterze wykładowcy (m.in. na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Sądów, Inkubatora Przedsiębiorczości, jednostek budżetowych i firm prywatnych), posiada ponad 17 letnie doświadczenie zawodowe w ZUS, w tym jako inspektor kontroli ZUS, doświadczenie w charakterze Doradcy Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług (KSU), specjalisty ds. BHP, księgowego, naczelnika wydziału rozbudowy miasta i inwestycji. Szereg lat prowadził własną działalność gospodarczą zarówno jako osoba fizyczna, a także w formie spółki prawa handlowego jako Prezes Zarządu, następnie Prokurent samoistny. Współpracował i realizował czynności zawodowe zarówno w administracji, samorządzie, fundacjach, prasie lokalnej oraz biznesie. Jest certyfikowanym specjalistą ds. BHP i prawa pracy, audytorem systemu zarządzania bhp, szerokie doświadczenia zawodowe wraz z wykształceniem stanowią znakomity fundament wiedzy o funkcjonowaniu systemów kontrolnych, prawa pracy, bhp, ZUS.

Copyright © 2013 EKSPERT. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms