KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I OSÓB W ZAKRESIE ZUS

  • Masz problem z ZUS? Mamy na to radę!
    Masz problem z ZUS? Mamy na to radę!

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie ZUS:

1. sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, zleceniobiorców,

2. sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń Płatników Składek (osób fizycznych, spółek cywilnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, i innych podmiotów prawa handlowego),

3. sporządzanie jednorazowych i miesięcznych rozliczeń do ZUS,

4. wyjaśnianie zawiadomień o błędach w dokumentach rozliczeniowych z ZUS,

5. sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych izgłoszeniowych ZUS (także pokontrolnych),

6. przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej do ZUS,

7. aktualizacja Programu Płatnik,

8. realizacja procedury odnawiania kwalifikowanych podpisów elektronicznych,

9. prowadzenie akt osobowych - pracowniczych,

10. reprezentowanie firm w trakcie kontroli ZUS, 

11. przygotowywanie firm do kontroli, 

12. wyliczanie zasiłków chorobowych i innych wypłacanych z ubezpieczeń społecznych,

13. doradztwo w zakresie ZUS - zbiegi różnych tytułów do ubezpieczeń, prawo ubezpieczeń społecznych, ulgi, umorzenia, układy ratalne itp.

14. odwołania od decyzji ZUS (wsprawach podlegania ubezpieczeniom, sprawy rentowe, sprawy emerytalne, sprawy naliczenia składek na ZUS),

15. przygotowywanie do kontroli dotyczących wypłaty wysokich świadczeń chorobowych z ZUS.

16. pomoc w w przekwalifikowywaniu przez ZUS umów o dzieło na umowy zlecenie i oskładkowywaniu dokonywanych wypłat.

17. outsorcing pracowniczy - pomoc, doradztwo.

18. kompleksowa obsługa z zakresu prawa pracy: umowy o pracę, teczki osobowe, świadectwa pracy  itp.

 

Doradztwa udzielam także telefonicznie i mailowo z podmiotami w comiesięcznej obsłudze ryczałtowej.

Masz problem w ZUS? Zadzwoń: tel. 513-513-567 lub tel. 506-603-302 umówimy termin spotkania i wyznaczymy termin rozwiązania problemu. 

 

 

Copyright © 2013 EKSPERT. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms